Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej RIO w Lublinie może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

 

Wniosek - stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 2/02 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 11 stycznia 2002 r. w sprawie dostępu do informacji publicznej - należy przesłać do Izby:

 

- drogą mailową na adres: sekretariat@lublin.rio.gov.pl

lub

- listownie na adres:       Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie

                                            ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin