Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 2 listopada 2021 r.