Następne posiedzenie Kolegium RIO w Lublinie odbędzie się 27 sierpnia 2019 r.