Poniżej załączamy wyjaśnienie, jakie pojawiło się na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące umów cywilnoprawnych w kontekście opłat za publiczne przedszkola.