W związku z pojawiająmi się pytaniami z jednostek samorządu terytorialnego dotyczącymi zasad podejmowania uchwał ws. wyodrębnienia lub niewyodrębnienia w budżecie środków stanowiących fundusz sołecki w świetle nowej ustawy o funduszu sołeckim z 2014 roku informujemy, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie podziela stanowisko Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zaprezentowane w piśmie DWJST-WSUST.70-10/2014/DZ z 19 marca, załączonym poniżej.