!!! UWAGA !!!

Dostęp do informacji o kontrolach przeprowadzonych w latach poprzednich (przed 2010r.) oraz skierowanych w ich wyniku wystąpień pokontrolnych można uzyskać wchodząc do poprzedniej wersji witryny - klikając w "działalność kontrolną" w rozwijanym menu po lewej stronie.