Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie organizuje 4 lutego 2011 r. szkolenie dla pracowników JST nt. "Dotacje na reazlizację zadań pożytku publicznego udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zasady finansowania sportu". Szczegółowa informacja dotycząca szkolenia znajduje się w zakładce DZIAłALNOŚĆ SZKOLENIOWA.